www.mrpvychod.sk | MRP | daňové účtovníctvo, evidencie, mzdy a personalistika, sklady a maloobchod, registračné pokladne

MRP | Bezpečnostný projekt | www.mrpvychod.sk

 
 
Poslať e-mail

AKCIE

 

Aktuálne akcie 

 

Fiškálne tlačiarne POS

Ponuka fiškálnych tlačiarni
pripojiteľných k programom MRP
viac info ...

NOVINKY

MRP-SILVER
a MRP-GOLD


Úplne nové produkty pre Vás. Oba produkty môžete získať za veľmi, veľmi priaznivú cenu. Po jednoduchej inštalácii na Vaše PC získate nástroj na jednoduché, spoľahlivé spracovanie neobmedzeného počtu miezd pre viac firiem, ďalej môžete súčasne viesť kompletné účtovníctvo so skladovým hospodárstvom pre mnoho firiem až po vyplnenie formulárov daňového priznania.


Viac info...


Antivírusový softvér NOD32
nod32 Prinášame Vám ochranu počítača pred vírusmi, spyware, adware či rootkitov s antivírusovým systémom NOD32.

objednať NOD32

webhosting

______________________

Otázky a odpovede
______________________


Novinka - MRP REŠTAURÁCIA

Počítačový pokladničný systém, určený pre reštaurácie, gastronomické zariadenia, pizzérie, zariadenia rýchleho občerstvenia ...

V distribúcii od 20. novembra 2006.
Viac o tomto produkte

Pozrite si naše fotky fotovýstavaPre užívateľov MRP
Vážení MRP - uživatelia, dovoľujeme si Vám oznámiť, že sme spustili distribúciu nových verzií programov Mzdy a personalistika Vizuálného systému (4.54.004) a verzií (5.61g a 5.61h) Univerzálného systému.
viac..

Bezpečnostný projekt

Dňa 1. júla 2013 nadobudol účinnosť nový zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Tento zákon nahrádza pôvodný zákon č. 458/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, platný a účinný ku dňu 31.júna2013.
 
Zákon sa významným spôsobom dotýka všetkých právnických osôb podľa §1 odst. (2):
“Tento zákon sa vzťahuje na orgány štátnej správy, orgány územnej samosprávy, iné orgány verejnej moci, ako aj na ostatné právnické osoby a fyzické osoby, ktoré spracúvajú osobné údaje, určujú účel a prostriedky spracúvania alebo poskytujú osobné údaje.“ tzn. takými údajmi, ktoré sú obsahom napr. personálnej agendy, účtovníctva, miezd, zákazníkmi a akýmikoľvek agendami – databázami, ktoré obsahujú osobné údaje.
 
Za bezpečnosť osobných údajov zodpovedá prevádzkovateľa a sprostredkovateľ tým, že ich chráni pred odcudzením, stratou, poškodením, neoprávneným prí­stupom, zmenou a rozširovaním. Na tento účel príjme primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania a to vo forme bezpečnostného projektu alebo smernice na ochranu osobných údajov informačného systému a zabezpečí ich vypracovanie, ak
a) informačný systém je prepojený na verejne prístup­nú počítačovú sieť, alebo je prevádzkovaný v počí­tačovej sieti, ktorá je prepojená na verejne prístup­nú počítačovú sieť,
b) v informačnom systéme sú spracúvané osobitné kategórie osobných údajov napr. rodné číslo.
 
 

PREČO SI DAŤ VYPRACOVAŤ BEZPEČNOSTNÝ PROJEKT IS


Povinnosť vypracovania bezpečnostného projektu ukladá zákon č. 122/2013/ Z.z. o ochrane osobných údajov. Úrad na ochranu osobných údajov môže uložiť v zmysle zákona vysoké finančné sankcie za porušenie zákona.
Pri nami vypracovanom bezpečnostnom projekte, bude ochrana osobných údajov vo Vašej spoločnosti v súlade so zákonom.
Dodržiavaním smerníc sa zvýši bezpečnostná úroveň Vašej spoločnosti, čím stúpne kvalita Vašej práce a kredit spoločnosti.
 

Bezpečnostný projekt

 sa skladá z troch samostatných súčastí:
   - Bezpečnostný zámer
   - Analýza bezpečnosti informačného systému
   - Bezpečnostná smernica
realizácia a dodržiavanie opatrení, ktoré z analýz vyplynú.
 

Ceny za spracovanie bezpečnostného projektu

 sú závislé od rozsahu, pričom rozsah je daný počtom informačných systémov (počítačov, informačných súborov v papierovej podobe a pod.), a zložitosťou a prepletenosťou IS.
Nasledujúca tabuľka ilustruje približné ceny za vypracovanie bezpečnostného projektu.
 
Rozsah prác Približná charakteristika Min cena Max cena
MALÝ Do 4 informačných systémov. Prevádzkujú sa v miestnostiach do počtu 4. Počítače sú pripojené na internú a externú počítačovú sieť. 132.78 €
(4 000.- Sk)
1 327.77 €
(40 000.- Sk)
STREDNÝ Celkový počet automatizovane a neautomatizovane prevádzkovaných informačných systémov je od 4 do 10. Informačné systémy sú rozmiestnené vo viac ako 4 miestnostiach. Počítače sú pripojené na počítačovú sieť a na Internet. 1 327.77 €
(40 000.- Sk)
4 979.08 €
(150 000.- Sk)
VEĽKÝ Špecifické podmienky (centrála a pobočky, viacero prevádzkární), špecifické podmienky komunikácie s okolím, mimoriadne rizikové podmienky prevádzkovania. 4 979.08 €
(150 000.- Sk)
 
SMERNICA   66.39 €
(2 000.- Sk)
 

V prípade záujmu o vytvorenie bezpečnostného projektu sme vytvorili on-line formulár pre objednávku bezpečnostného projektu.
 
FORMULÁR BEZPEČNOSTNÝ PROJEKT
 
 
 
© 2005 Nodas s.r.o. | MRPvychod.sk | Prehlásenie                  Eurosite |  Registrácia domén |  Webhosting |  Tvorba webov |  E-shop |  CMS |  Web šablóny