www.mrpvychod.sk | MRP | daňové účtovníctvo, evidencie, mzdy a personalistika, sklady a maloobchod, registračné pokladne

MRP | Evidencia majetku | Windows | www.mrpvychod.sk

 
 
Poslať e-mail

AKCIE

 

Aktuálne akcie 

 

Fiškálne tlačiarne POS

Ponuka fiškálnych tlačiarni
pripojiteľných k programom MRP
viac info ...

NOVINKY

MRP-SILVER
a MRP-GOLD


Úplne nové produkty pre Vás. Oba produkty môžete získať za veľmi, veľmi priaznivú cenu. Po jednoduchej inštalácii na Vaše PC získate nástroj na jednoduché, spoľahlivé spracovanie neobmedzeného počtu miezd pre viac firiem, ďalej môžete súčasne viesť kompletné účtovníctvo so skladovým hospodárstvom pre mnoho firiem až po vyplnenie formulárov daňového priznania.


Viac info...


Antivírusový softvér NOD32
nod32 Prinášame Vám ochranu počítača pred vírusmi, spyware, adware či rootkitov s antivírusovým systémom NOD32.

objednať NOD32

webhosting

______________________

Otázky a odpovede
______________________


Novinka - MRP REŠTAURÁCIA

Počítačový pokladničný systém, určený pre reštaurácie, gastronomické zariadenia, pizzérie, zariadenia rýchleho občerstvenia ...

V distribúcii od 20. novembra 2006.
Viac o tomto produkte

Pozrite si naše fotky fotovýstavaPre užívateľov MRP
Vážení MRP - uživatelia, dovoľujeme si Vám oznámiť, že sme spustili distribúciu nových verzií programov Mzdy a personalistika Vizuálného systému (4.54.004) a verzií (5.61g a 5.61h) Univerzálného systému.
viac..
Základ vizuálneho systému pre Windows 9x/NT/2000/XP/Vista
Jednoduché účtovníctvo pre Windows 9x/NT/2000/XP/Vista
Jednoduché účtovníctvo so skladom pre Windows 9x/NT/2000/XP/Vista
Podvojné účtovníctvo pre Windows 9x/NT/2000/XP/Vista
Podvojné účtovníctvo so skladom pre Windows 9x/NT/2000/XP/Vista
Fakturácia pre Windows 9x/NT/2000/XP/Vista
Sklad pre Windows 9x/NT/2000/XP/Vista
Mzdy a personalistika pre Windows 9x/NT/2000/XP/Vista
Maloobchod pre Windows 9x/NT/2000/XP/Vista
Pošta pre Windows 9x/NT/2000/XP/Vista
Evidencia majetku pre Windows 9x/NT/2000/XP/Vista
Komunikačný softvér k fiškalnému moduluZáklad vizuálneho systému pre Windows 9x/NT/2000/XPDôležité upozornenie: Nainštalovanie Základu vizuálneho systému pre Windows 9x/NT/2000/XP je nevyhnutné pre činnosť jednotlivých agend vizuálneho účtovného systému !!!


Jednoduché účtovníctvo pre Windows 9x/NT/2000/XP/Vista

Umožňuje vedenie peňažného a pokladničného denníka, sledovanie DPH, sledovanie a tlač pokladne a pomocných kníh HNIM a DHNIM, objednávok, pohľadávok a záväzkov, knihu jázd, knihu cenín … Kedykoľvek Vás informuje o stave Vašich finančných a materiálových prostriedkov v číselnej aj grafickej podobe, o celkovom hospodárení až do konečnej ročnej uzávierky (výkaz o majetku a záväzkoch, príjmoch a výdajoch). Program umožňuje sledovať hospodárenie aj za jednotlivé strediská. Súčasťou je modul FAKTURÁCIA. Aj bez navýšenia koncovej ceny sa nám podarilo do tohto programu implementovať modul Manažérskych grafických analýz v animovanom (3D) zobrazení , s ktorým je účtovníctvo prepojené. Ocenia ho hlavne firemní manažéri a ekonómovia, pretože dokáže v prehľadnej grafickej forme analyzovať situáciu vo firme, a to až niekoľko rokov dozadu. Výstupy dokáže exportovať aj do iných windows aplikácií (podporuje formáty XLS, DBF, TXT, HTML, RTF). Umožňuje využívať homebanking . S pomocou MRP E-mail manažéra dokáže rozposielať objednávky, faktúry a predfaktúry cez Internet.
Na požiadanie je prepojený s modulom Daň z príjmu fyzických osôb - pomocníkom na prípravu a tlač vlastných formulárov pre daň z príjmu fyzických osôb, sociálneho zabezpečenia a formulárov pre VZP. Objenávka


Ceny:
a) zákl.verzia 66.39 € (2 000.- Sk)
b) MULTIVERZIA 132.77 € (3 999.- Sk)
c) zákl.-sieť 149.58 € (4 506.- Sk)
d) MULTI-sieť 182.35 € (5 493.- Sk)
e)Daň z príjmu fyzických osôb 16.81 €    (506.- Sk)Jednoduché účtovníctvo so skladom pre Windows 9x/NT/2000/XP/VistaObsahuje to isté čo základná verzia, ale navyše zahŕňa aj modul Sklad . Priamo nadväzuje na náš systém Internetového obchodu . Skladové karty s cenami, popisom tovaru a obrázkami kedykoľvek prenesiete zo Skladu do Internetového obchodu.

Ceny:
a) zákl.verzia
b) MULTIVERZIA
c) zákl.-sieť
d) MULTI-sieť

83.19 € (2 506.- Sk)
165.65 € (4 987.- Sk)
215.97 € (6 506.- Sk)
282.35 € (8 506.- Sk)


Podvojné účtovníctvo pre Windows 9x/NT/2000/XP/Vista


Umožňuje vedenie účtovníctva na syntetických a analytických účtoch s podrobnými výstupnými zostavami. Celý systém je vysoko variabilný. Umožňuje napr. modifikovať účtovú osnovu, členiť hospodárenie podľa stredísk, grafické výstupy hospodárenia, výsledovku účtovnú aj daňovú, predvahu, súvahu, cash flow a pod. Obsahuje tiež moduly pomocných kníh objednávok a zákaziek, daňových dokladov, vystavovanie pokladničných dokladov, sledovanie a tlač pokladne, jázd, HNIM, DHNIM a cenín ... Súčasťou je modul FAKTURÁCIA. Aj bez navýšenia koncovej ceny sa nám podarilo do tohto programu implementovať modul Manažérskych grafických analýz v animovanom (3D) zobrazení , s ktorým je účtovníctvo prepojené. Ocenia ho hlavne firemní manažéri a ekonómovia, pretože dokáže v prehľadnej grafickej forme analyzovať situáciu vo firme, a to až niekoľko rokov dozadu. Výstupy dokáže exportovať aj do iných windows aplikácií (podporuje formáty XLS, DBF, TXT, HTML, RTF).
Umožňuje využívať homebanking .
S pomocou MRP E-mail manažéra dokáže rozposielať objednávky, faktúry a predfaktúry cez Internet.
Na požiadanie je prepojený s modulom Daň z príjmu právnických osôb - pomocníkom na prípravu a tlač formulárov pre daň z príjmu právnických osôb.Ceny:
a) zákl.verzia 132.77 €   (3 999.- Sk)
b) MULTIVERZIA 232.77 €   (7 012.- Sk)
c) zákl.-sieť 331.93 €   (9 999.- Sk)
d) MULTI-sieť 381.51 € (11 493.- Sk)
e) Daň z príjmu právnických osôb 16.81 €      (506.- Sk)


Podvojné účtovníctvo so skladom pre Windows 9x/NT/2000/XP/Vista


Obsahuje to isté čo základná verzia, ale navyše zahŕňa aj modul Sklad. Priamo nadväzuje na náš systém Internetového obchodu. Skladové karty s cenami, popisom tovaru a obrázkami kedykoľvek prenesiete zo Skladu do Internetového obchodu.

Ceny:
a) zákl.verzia
b) MULTIVERZIA
c) zákl.-sieť
d) MULTI-sieť

165.55 €   (4 987.- Sk)
265.55 €   (7 999.- Sk)
415.13 € (12 506.- Sk)
464.71 € (13 999.- Sk)Fakturácia pre Windows 9x/NT/2000/XP/Vista


Program umožňuje sledovanie odberateľských a dodávateľských faktúr, vystavovanie faktúr, storno a penalizačných faktúr, dodacích listov, príkazov k úhrade pre banku, sledovanie doby splatnosti faktúr a vystavovanie predfaktúr, evidencia dodávateľov
a odberateľov, prehľadávanie podľa rôznych kritérií, a pod.
Má užívateľsky modifikovateľné výstupné zostavy. Výstupy dokáže exportovať aj do iných windows aplikácií (podporuje formáty XLS, DBF, TXT, HTML, RTF). Aj bez navýšenia koncovej ceny sa nám podarilo do tohto programu implementovať modul Manažérskych grafických analýz v animovanom (3D) zobrazení , s ktorým je účtovníctvo prepojené. Ocenia ho hlavne firemní manažéri a ekonómovia, pretože dokáže v prehľadnej grafickej forme analyzovať situáciu vo firme, a to až niekoľko rokov dozadu. Umožňuje využívať homebanking . V spolupráci s MRP E-mail manažérom umožňuje rozposielať faktúry a predfaktúry cez Internet. Program nadväzuje tiež na náš Internetový obchod - objednávky z Internetového obchodu kedykoľvek prenesiete do Pomocnej knihy Objednávok.


Ceny:
a) zákl.verzia
c) zákl.-sieť

56.30 € (1 696.- Sk)
115.97 € (3 493.- Sk)


Sklad pre Windows 9x/NT/2000/XP/VistaProgram je určený na vedenie skladovej evidencie pre firmy a súkromných podnikateľov. Eviduje stav zásob, výrobných čísel jednotlivého tovaru, pohyby,… Je možné vytvoriť až 998 podskladov hlavného skladu. Automaticky vypočíta zo skladovej ceny predajné ceny podľa zadaných rabatov. Prednosťou programu je tlač prehľadných výstupných zostáv (aktuálne cenníky, sledovanie zisku, pohybov, nadnorm. a podnorm. zásob, inventúry skladu, doby záruky tovaru, tlač čiarových kódov na samolepiace etikety, ...). Výstupy dokáže exportovať aj do iných windows aplikácií (podporuje formáty XLS, DBF, TXT, RTF). Podporuje prácu so snímačmi čiarových kódov. Aj bez navýšenia koncovej ceny sa nám podarilo do tohto programu implementovať modul Manažérskych grafických analýz v animovanom (3D) zobrazení , s ktorým je účtovníctvo prepojené. Ocenia ho hlavne firemní manažéri a ekonómovia, pretože dokáže v prehľadnej grafickej forme analyzovať situáciu vo firme, a to až niekoľko rokov dozadu. Program Sklad spolupracuje s fiškálnym modulom AXIS FM 128, AXIS FM 2000 a RETAX FM 520, čo umožňuje evidovať predaj v hotovosti priamo zo skladu a tým vyhovuje vyhláške 55/1994 Z.z. ako elektronická registračná pokladňa. Využitie uvedenej konfigurácie doporučujeme pre veľkoobchodný predaj.

Ceny:
a) zákl.verzia
b) MULTIVERZIA
c) zákl.-sieť
d) MULTI-sieť

66.39 € (2 000.- Sk)
105.88 € (3 189.- Sk)
126.05 € (3 797.- Sk)
182.35 € (5 493.- Sk)Mzdy a personalistika pre Windows 9x/NT/2000/XP/VistaVizuálny systém určený pre prácu v operačných systémochWindows 9x/NT/2000/XP


ZÁKLADNÁ VERZIA - umožňuje viesť mzdy jednej firmy.
MULTIVERZIA - umožňuje viesť mzdy viacerých firiem a sumarizáciu poistného organizácie po strediskách (v ZÁKLADNEJ verzii programu nie je k dispozícii).
SIEŤOVÁ verzia - umožňuje prístup viacerých užívateľov sieťovo prepojených počítačov do programu.


Mzdy a personalistika


Softvérový produkt na prehľadné vedenie evidencie zamestnancov, ich dochádzky. Jednoduchým spôsobom umožňuje vystaviť mzdy, výpočet miezd, vypočítať daň zo mzdy a odvody poistného za organizáciu, daní zo mzdy, tlač výplatných lístkov a mzdových listov,výpočet odvodov poistného za organizáciu.


Mzdový číselník je možné dopĺňať podľa individuálnych potrieb užívateľa. Obsahuje históriu daňových tabuliek a tiež históriu hodnôt poistného. V programe je množstvo tlačových zostáv ako napr. výplatný lístok, mzdové listy, potvrdenie o zdaniteľnej mzde, výkazy pre poisťovne,... Navyše umožňuje exportovať výkazy pre Sociálnu poisťovňu do XML súborov. Jednoducho vytlačíte príkazy k úhrade resp. vygenerujete platby pre homebanking. Výpočet ročného zúčtovania dane je samozrejmosťou. Možnosť exportu štatistických údajov.
Program robí výpočet priemeru na nemocenské dávky, výpočet náhrad príjmu pri dočasnej PN a dávok nemocenského poistenia, tlačové zostavy pre nemoc a OČR,... Umožňuje export mzdových údajov na zaúčtovanie do MRP účtovných programov.

Ceny
e) zákl.verzia
f) MULTIVERZIA
g) zákl.-sieť
h) MULTI-sieť

99.16 € (2 987.- Sk)
199.16 € (5 999.- Sk)
249.58 € (7 518.- Sk)
331.93 € (9 999.- Sk)

Maloobchod pre Windows 9x/NT/2000/XP/Vista


Je určený firmám a podnikateľom zaoberajúcim sa maloobchodným predajom. Program vytlačí paragóny, sumarizácie, uzávierky, prehľady o predanom tovare. Maloobchod dokáže evidovať aj platby platobnou kartou. Program spolupracuje s fiškálnym modulom AXIS FM 128, AXIS FM 2000 a RETAX FM 520 čím vyhovuje vyhláške 55/94 Z. z. Program je prepojený so skladovým hospodárstvom a dokáže importovať údaje skladových kariet podľa výberu a do Skladu exportovať predané položky a tým presne evidovať pohyb na Sklade. Pod operačnými systémami Windows 9x/ME pracuje aj s dodávanými doplnkami počítačov od firmy MRP: zákaznícky displej, zásuvka na peniaze, tlačiareň paragónov. Užívateľom, ktorí budú potrebovať aj vedenie účtovnej agendy, ponúkame programy jednoduchého alebo podvojného účtovníctva prepojené so skladovým hospodárstvom.
V prípade, že používate program MRPMAO s niektorým s našich účtovných programov a rozhodnete sa pre upgrade účtovného programu, je nutné poslať na upgrade aj diskety tohto programu.

Cena:       116.81 € (3 519.- Sk)
Pošta pre Windows 9x/NT/2000/XP/Vista

Program na evidenciu odoslanej pošty, tlač poštovej knihy, poštových poukážok rôznych typov na laserových a atramentových tlačiarňach. Umožňuje pripojenie vybraných elektronických váh, kde na základe zistenej hmotnosti dokáže vypočítať aj poštové poplatky. Vhodný doplnok k našim účtovným programom, s ktorými môže byť priamo prepojený.
Ceny:
a) zákl.verzia
b) zákl.-sieť

49.58 € (1 493.- Sk)
100.00 € (3 012.- Sk)Evidencia majetku pre Windows 9x/NT/2000/XP/Vista

Program zabezpečuje sledovanie HNIM a DHNIM. Triedi ho podľa stredísk a miest. Realizuje odpisy ako daňové, tak aj účtovné podľa vybraných podmienok. Prednosťou programu je jeho jednoduché ovládanie s rozsiahlymi možnosťami vyhľadávania, opráv, prevodov a rušenia. Ďalej umožňuje tlač prehľadových zostáv triedených podľa rôznych kritérií, napr. tlačí evidenčné karty s odpismi, prehľad zaradeného a vyradeného majetku.


Ceny:
a) zákl.verzia
b) MULTIVERZIA
c) zákl.-sieť
d) MULTI-sieť

66.39 € (2 000.- Sk)
109.24 € (3 290.- Sk)
129.41 € (3 898.- Sk)
165.55 € (4 987.- Sk)Komunikačný softvér k fiškálnemu modulu

Ceny:
a) zákl.verzia

16.81 € (506.- Sk) 
© 2005 Nodas s.r.o. | MRPvychod.sk | Prehlásenie                  Eurosite |  Registrácia domén |  Webhosting |  Tvorba webov |  E-shop |  CMS |  Web šablóny