www.mrpvychod.sk | MRP | daňové účtovníctvo, evidencie, mzdy a personalistika, sklady a maloobchod, registračné pokladne

MRP | Evidencia majetku | Win/Dos | www.mrpvychod.sk

 
 
Poslať e-mail

AKCIE

 

Aktuálne akcie 

 

Fiškálne tlačiarne POS

Ponuka fiškálnych tlačiarni
pripojiteľných k programom MRP
viac info ...

NOVINKY

MRP-SILVER
a MRP-GOLD


Úplne nové produkty pre Vás. Oba produkty môžete získať za veľmi, veľmi priaznivú cenu. Po jednoduchej inštalácii na Vaše PC získate nástroj na jednoduché, spoľahlivé spracovanie neobmedzeného počtu miezd pre viac firiem, ďalej môžete súčasne viesť kompletné účtovníctvo so skladovým hospodárstvom pre mnoho firiem až po vyplnenie formulárov daňového priznania.


Viac info...


Antivírusový softvér NOD32
nod32 Prinášame Vám ochranu počítača pred vírusmi, spyware, adware či rootkitov s antivírusovým systémom NOD32.

objednať NOD32

webhosting

______________________

Otázky a odpovede
______________________


Novinka - MRP REŠTAURÁCIA

Počítačový pokladničný systém, určený pre reštaurácie, gastronomické zariadenia, pizzérie, zariadenia rýchleho občerstvenia ...

V distribúcii od 20. novembra 2006.
Viac o tomto produkte

Pozrite si naše fotky fotovýstavaPre užívateľov MRP
Vážení MRP - uživatelia, dovoľujeme si Vám oznámiť, že sme spustili distribúciu nových verzií programov Mzdy a personalistika Vizuálného systému (4.54.004) a verzií (5.61g a 5.61h) Univerzálného systému.
viac..
Základ univerzálneho systému pre Win/DOS
Jednoduché účtovníctvo pre Win/DOS
Jednoduché účtovníctvo so skladom pre Win/DOS
Podvojné účtovníctvo pre Win/DOS
Export/Import skladu
Podvojné účtovníctvo so skladom pre Win/DOS
Fakturácia pre Win/DOS
Sklad pre Win/DOS
Mzdy a personalistika pre Win/DOS
Evidencia majetku pre Win/DOS
Maloobchod pre Win/DOS
Kniha jázd pre Win/DOS
Doprava
Reštaurácia pre Win/DOSZáklad univerzálneho systému pre Win/DOS


Pokiaľ ešte nemáte Základ systému MRP-Súboru účtovných agend, nainštalujte si ho. Základ systému spustíte vybraním zástupcu Mrp z pracovnej plochy.

Pokiaľ robíte upgrade ostrej verzie z verzií 2.74-W a starších:
1. Nainštalujte si Základ systému
2. Upgrade modulu (napr. Jednoduchého účtovníctva) si nainštalujte na rovnaký disk.
3. Po spustení Základu systému vyberte Servisné funkcie-Prenos dát z verzií 2.74-W a starších.


Dôležité upozornenie: Nainštalovanie Základu univerzálneho systému pre Win/DOS je nevyhnutné pre činnosť jednotlivých agend univerzálneho účtovného systému !!!

Jednoduché účtovníctvo pre Win/DOS


Umožňuje vedenie peňažného a pokladničného denníka, sledovanie DPH a pomocných kníh HIM a NHIM, plánovača úloh, zákaziek, jázd, materiálu, objednávok, pohľadávok a záväzkov, … Kedykoľvek Vás informuje o stave Vašich finančných a materiál. prostriedkov v číselnej aj grafickej podobe, o celkovom hospodárení až do konečnej ročnej uzávierky (výkaz o majetku a záväzkoch, príjmoch a výdajoch). Program umožňuje sledovať hospodárenie za zákazky, aj za jednotlivé strediská. Súčasťou je aj modul FAKTURÁCIA a moduly Manažérskych grafických analýz, s ktorými je účtovníctvo navzájom prepojené. Má užívateľsky definovateľné výstupné zostavy a výstupy z nich dokáže exportovať aj do iných windows aplikácií (podporuje formáty XLS, DBF, TXT, HTML). Umožňuje využívať homebanking. S pomocou MRP E-mail manažéra dokáže rozposielať objednávky, faktúry a predfaktúry cez Internet.Objednavka


Ceny:
a) zákl.verzia
b) MULTIVERZIA
c) zákl.-sieť
d) MULTI-sieť

99.16 € (2 987.- Sk)
182.35 € (5 493.- Sk)
232.77 € (7 012.- Sk)
298.32 € (8 987.- Sk)Jednoduché účtovníctvo so skladom pre Win/DOS

Obsahuje to isté čo základná verzia, ale navyše zahŕňa aj modul Sklad, s ktorým je navzájom prepojené. Priamo nadväzuje na náš systém Internetového obchodu.


Ceny:
a) zákl.verzia
b) MULTIVERZIA
c) zákl.-sieť
d) MULTI-sieť

132.77 € (3 999.- Sk)
215.97 € (6 506.- Sk)
265.55 € (7 999.- Sk)
331.93 € (9 999.- Sk)Podvojné účtovníctvo pre Win/DOS

Umožňuje vedenie účtovníctva na syntetických a analytických účtoch s podrobnými výstupnými zostavami. Celý systém je vysoko variabilný. Umožňuje napr. modifikovať účtovú osnovu, členiť hospodárenie podľa zákaziek, stredísk, grafické výstupy hospodárenia, výsledovku účtovnú aj daňovú, predvahu, súvahu, cash flow a pod. Obsahuje tiež moduly pomocných kníh objednávok a zákaziek, daňových dokladov, pokladničného denníka, jázd, HIM a NHIM, plánovača úloh,… Dokáže pracovať aj s finančnými prostriedkami vedenými v cudzích menách. Súčasťou je modul FAKTURÁCIA a moduly Manažérskych grafických analýz s ktorými je účtovníctvo navzájom prepojené. Má užívateľsky definovateľné výstupné zostavy a výstupy z ktorých dokáže exportovať aj do iných windows aplikácií (podporuje formáty XLS, DBF, TXT, HTML). Umožňuje využívať homebanking. S pomocou MRP E-mail manažéra dokáže rozposielať objednávky, faktúry a predfaktúry cez Internet.

Ceny:
a) zákl.verzia
b) MULTIVERZIA
c) zákl.-sieť
d) MULTI-sieť

165.55 €   (4 987.- Sk)
298.32 €   (8 987.- Sk)
365.55 € (11 012.- Sk)
431.93 € (13 012.- Sk)Podvojné účtovníctvo so skladom pre Win/DOS

Obsahuje to isté čo základná verzia, ale navyše zahŕňa aj modul Sklad, s ktorým je navzájom prepojené. Priamo nadväzuje na náš systém Internetového obchodu.

Ceny:
a) zákl.verzia
b) MULTIVERZIA
c) zákl.-sieť
d) MULTI-sieť

232.77 €   (7 012.- Sk)
331.93 €   (9 999.- Sk)
464.71 € (13 999.- Sk)
515.13 € (15 518.- Sk)Fakturácia pre Win/DOS

Program umožňuje sledovanie odberateľských a dodávateľských faktúr, DPH, vystavovanie faktúr, dodacích listov, pokladničných dokladov, príkazov k úhrade pre banku, sledovanie doby splatnosti faktúr a vystavovanie predfaktúr a penalizačných faktúr, evidenciu dodávateľov a odberateľov, prehľadávanie podľa rôznych kritérií, grafický prehľad, adresár s možnosťou tlače adries na štítky a pod. Pri platení faktúr akceptuje platby aj pomocou bežných platobných kariet. Súčasťou je aj modul manažérskych grafických analýz. Má užívateľsky modifikovateľné výstupné zostavy. Výstupy z užívateľsky definovateľných zostáv dokáže exportovať do iných windows aplikácií (podporuje formáty XLS, DBF, TXT, HTML). Umožňuje využívať homebanking. V spolupráci s MRP E-mail manažérom umožňuje zasielanie faktúr a predfaktúr cez Internet.


Ceny:

a) zákl.verzia
c) zákl.-sieť

64.71 € (1 949.- Sk)
152.94 € (4 607.- Sk)Sklad pre Win/DOS

Program je určený na vedenie skladovej evidencie pre firmy a súkromných podnikateľov. Eviduje stav zásob, výrobných čísel jednotlivého tovaru, pohyby,… Je možné vytvoriť až 99 podskladov hlavného skladu. Umožňuje vedenie a priemerovanie skladových cien zvlášť pre každý sklad s rozšírením kontrol správnosti priemerovania. Automaticky vypočíta zo skladovej ceny predajné ceny podľa zadaných rabatov. Prednosťou programu je tlač prehľadných výstupných zostáv (aktuálne cenníky, sledovanie zisku, pohybov nadnorm. a podnorm. zásob, rezervácie, inventúry skladu, v spolupráci s MRP - Tlačovým manažérom tlač čiarových kódov na samolepiace etikety ...). Program Sklad spolupracuje s fiškálnym modulom AXIS, čo umožňuje predaj v hotovosti priamo zo skladu a tým vyhovuje vyhláške 55/1994 Z.z. ako elektronická registračná pokladňa. Využitie uvedenej konfigurácie doporučujeme pre veľkoobchodný predaj. Má užívateľsky definovateľné výstupné zostavy a výstupy z nich dokáže exportovať aj do iných windows aplikácií (podporuje formáty XLS, DBF, TXT).
Ceny:
a) zákl.verzia
b) MULTIVERZIA
c) zákl.-sieť
d) MULTI-sieť

66.39 € (2 000.- Sk)
116.81 € (3 519.- Sk)
149.58 € (4 506.- Sk)
232.77 € (7 012.- Sk)Mzdy a personalistika pre Win/DOS


Mzdy a personalistika pre MS-DOS Univerzálny systém určený pre prácu v operačných systémoch MS-DOS a Windows 3.1/9x/ME/2000/XP


ZÁKLADNÁ VERZIA - umožňuje viesť mzdy jednej firmy.
MULTIVERZIA - umožňuje viesť mzdy viacerých firiem a sumarizáciu poistného organizácie po strediskách (v ZÁKLADNEJ verzii programu nie je k dispozícii).
SIEŤOVÁ verzia - umožňuje prístup viacerých užívateľov sieťovo prepojených počítačov do programu.


Variabilný systém na vedenie evidencie zamestnancov a ich dochádzky, výpočet miezd, daní zo mzdy a výpočet odvodov poistného za rganizáciu.


Položky mzdového číselníka je možné dopĺňať podľa individuálnych potrieb užívateľa.


Obsahuje históriu daňových tabuliek a tiež históriu hodnôt poistného. Nájdete tu tlačové zostavy ako výplatný lístok, mzdový list, potvrdenie o zdaniteľnej mzde, výkazy pre poisťovne, ... Navyše výkazy pre Sociálnu poisťovňu je možné vyexportovať do XML súborov a posielať ich cez internet.Program umožňuje tlačiť príkazy na úhradu a generovať platby pre homebanking. Samozrejmosťou je aj zostavenie ročného zúčtovania dane. Program robí výpočet priemeru pre nemocenské dávky, výpočet náhrad príjmu pri dočasnej PN a dávok nemocenského poistenia, tlačové zostavy pre nemoc a OČR, ...


Program robí výpočet priemeru pre nemocenské dávky, výpočet náhrad príjmu pri dočasnej PN a dávok nemocenského poistenia tlačové zostavy pre nemoc a OČR, ... Umožňuje prepojenie s programami Jednoduché a Podvojné účtovníctvo Univerzálneho a Vizuálneho systému.


Ceny
e) zákl.verzia
f) MULTIVERZIA
g) zákl.-sieť
h) MULTI-sieť

165.55 €   (4 987.- Sk)
265.55 €   (7 999.- Sk)
298.32 €   (8 987.- Sk)
365.55 € (11 012.- Sk)Evidencia majetku pre Win/DOS

Program zabezpečuje sledovanie HIM a NHIM, drobného majetku, … Triedi ho podľa stredísk a miest. Realizuje daňové aj účtovné odpisy (účtovné aj daňové) a plánovanie odpisov podľa užívateľom zvolených podmienok. Prednosťou programu je jeho jednoduché ovládanie s rozsiahlymi možnosťami vyhľadávania, realizácie opráv, prevodov a rušenia. Ďalej umožňuje tlač prehľadových zostáv triedených podľa rôznych kritérií, napr. tlačí evidenčné karty s odpismi, prehľad zaradeného a vyradeného majetku. Umožňuje prepojenie s programami jednoduchého a podvojného účtovníctva...


Ceny:
a) zákl.verzia
b) MULTIVERZIA

66.39 € (2 000.- Sk)
109.24 € (3 290.- Sk)Maloobchod pre Win/DOS

Je určený pre firmy a podnikateľov, ktorí sa zaoberajú maloobchodným predajom. Softvérový produkt MRP PC - MaRe je certifikovaný pokladničný systém s číslom certifikátu 05784/101/1/2000 vyhovujúci vyhláške 55/1994 Z.z. Pokladničný systém tlačí paragóny, sumarizácie, uzávierky a ďalšie výstupné zostavy na ihličkovej tlačiarni s automatickým navíjačom záložnej pásky. Program spolupracuje s programom SKLAD, čo umožňuje importovať skladové karty z cenami do maloobchodu, exportovať predané množstvá tovaru späť do Skladu a uskutočňovať potrebné kontroly a manažérske prehľady v Sklade.
V prípade, že používate program MRPMAO s niektorým s našich účtovných programov a rozhodnete sa pre upgrade účtovného programu, je nutné poslať na upgrade aj diskety tohto programu.
Cena: 132.77 € (3 999.- Sk)Kniha jázd pre Win/DOS

Podstatne rozšírený modul oproti tomu, ktorý je súčasťou účtovníctva. Umožňuje viesť knihu jázd firemných aj súkromných vozidiel používaných na služobné účely. Generátor jázd je schopný doplniť knihu jázd o chýbajúce cesty. Pri tejto činnosti vychádza z vopred Vami zadaných údajov: zoznamu trás, chýbajúcich kilometrov,... Umožňuje vypočítať náhrady za použitie súkromných vozidiel, vystavovať cestovné príkazy a tlačiť knihu jázd na tlačiarni.

Ceny:

a) zákl.verzia
b) MULTIVERZIA

16.81 €    (506.- Sk)
64.71 € (1 949.- Sk)Kniha jázd + Doprava


Obsahuje to isté, čo Kniha jázd. Navyše eviduje opravy vozidiel, výmenu pneumatík,olejov,technické kontroly, meranie emisíí, evidenciu mazania..

Ceny:

a) zákl.verzia
b) MULTIVERZIA

40.34 € (1 215.- Sk)
79.83 € (2 405.- Sk)Reštaurácia pre Win/DOS

Program pre firmy, ktoré sa zaoberajú reštauračným stravovaním. Je priamo napojený na modul skladového hospodárstva. Umožňuje viesť evidenciu o hosťoch, predaných jedlách, tržbách, štatistiky predaja a pod. Pre Vašich hostí vytlačí pokladničné bloky (daňové doklady) a pre kuchyňu objednávky. Dokáže pri platbe hostí akceptovať aj bežné platobné karty.

Cena: 132.77 € (3 999.- Sk)


Export/Import skladu


umožňuje prepojenie Skladu s elektronickými pokladňami EURO pomocou prídavných modulov.

Cena: 13.28 € (400.- Sk)
 
© 2005 Nodas s.r.o. | MRPvychod.sk | Prehlásenie                  Eurosite |  Registrácia domén |  Webhosting |  Tvorba webov |  E-shop |  CMS |  Web šablóny